Titulní stránka
     Extra články          Kontakty         Napište    Titulní strana
Služby
Ceník
Objednávka
Volná místa
Právní forma instituce

 

Referenční laboratoře jsou potěšeny možností předložit Vám nabídku svých služeb.

Referenční laboratoře přírodních léčivých zdrojů (dále RL PLZ) zabezpečují (dle §40,(1) zákona č. 164/2001 Sb.):

 • doklady pro vydání osvědčení o zdroji (přírodních léčivých zdrojů - dále PLZ a zdrojů přírodních minerálních vod - dále ZPMV)
 • kontrolu kvality a stability užívaných zdrojů včetně kontroly kvality výtěžku z těchto zdrojů a nakládání s nimi
 • posudkovou a poradenskou činnost v oblasti zdrojů

 

RL PLZ dále ve smyslu zákonných ustanovení (dle §40, (2)):

 • sledují vlivy antropogenních aktivit na přírodní zdroje a spolupracuje při odhalování příčin a odstraňování následků havarijních situací v ochranných pásmech zdrojů
 • sledují nové poznatky a samostatně rozvíjí poznání oboru, vyvíjí a zavádí nové pracovní metody
 • odborně spolupůsobí při zabezpečování správné laboratorní praxe pracovníků uživatelů zdrojů pověřených průběžnou kontrolou kvality zdrojů
 • provádí na požádání další odborné úkony v rozsahu své působnosti
 • plní další úkoly z pověření Ministerstva zdravotnictví ČR.

 

Naše organizace RL PLZ p. o. zavedla k 1. 10. 2006 systém environmentálního řízení
v souladu s požadavky EN ISO 14001:2004 a vedení organizace se zavázalo dodržovat tuto environmentální politiku:

Vedení organizace  se bude zaměřovat na neustálé, účelné a efektivní zlepšování zejména laboratorních a souvisejících postupů  s cílem systematické ochrany složek životního prostředí a předcházení jeho znečišťování.
V souladu s tímto prohlášením se vedení společnosti zavazuje k:

 1. dodržování a plnění platných legislativních požadavků, povolení a limitů, týkajících se ochrany životního prostředí
 2. zefektivňování svých činností z hlediska maximálního využívání vstupních zdrojů
  a tím zejména přírodní zdroje minimalizovat a šetřit
 3. produkovat a likvidovat odpady předepsaným způsobem a vyvíjet snahu o maximální recyklaci vzniklých odpadů
 4. plnění požadavků zákazníků v oblasti ochrany životního prostředí, ochrany jejich zdraví
  a bezpečnosti a ochrany jejich produktů a majetku
 5. provádění školení a výchovy zaměstnanců organizace v rámci EMS
 6. průběžné komunikaci s veřejností a s orgány státní a regionální správy v záležitostech EMS.

Vedení p.o. a všichni její zaměstnanci jednotně vyjadřují a uplatňují tímto prohlášením svůj kladný postoj vůči ochraně všech složek životního prostředí.

 

Pokud by Vás zajímal kompletní výpis služeb společně s jejich cenami, zhlédněte ceník.

Referenční laboratoře dále v rámci své komerční činnosti vykonávají analytické a posudkové práce v oborech hydrogeochemie, mikrobiologie, radiometrie a balneotechnika PLZ, ZPMV a zdrojů volně se vyskytujících minerálních vod, resp. plynů a peloidů.


PS. Jestliže Vám jakýkoliv pojem na těchto stránkách nebude jasný nebo Vám nějaká věc nebude plně dávat smysl, velmi rádi Vám nejpozději do druhého pracovního dne odpovíme na Vaše dotazy. Pište je do sekce Napište

   

 

nahoru